March 28th, 2020 by pingpong.ppc@smjk.edu.my

Date: 29 February 2020

Time: 7.30-9.30am

Venue: Dewan Sekolah

Ahli Kelab Ping Pong membuat persediaan untuk latihan.

Ahli-ahli rajin membuat senaman sebelum memulakan latihan.

Larian keliling dewan dilakukan sebanyak tiga pusingan untuk menguatkan otot kaki.

Sesi pemilihan untuk memilih wakil sekolah ke msspp acara beregu berlangsung hebat.

Ahli-ahli berlatih dengan gigih untuk maju dalam permainan ping pong.

February 8th, 2020 by pingpong.ppc@smjk.edu.my

Ahli-ahli sedang menjalankan perlawanan persahabatan.

Seorang ahli sedang mengira markah semasa perlawanan.

Ahli-ahli berlatih dengan bersungguh-sungguh selepas perlawanan.

Ahli-ahli saling mencabar antara satu sama lain.

 

January 23rd, 2020 by pingpong.ppc@smjk.edu.my

Date: 11 January 2020

Time: 7.30-9.30am

Venue: C15

Pengerusi dan Setiausaha menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh.

Ahli-ahli sedang mencatat maklumat tentang agm.

Mesyuarat Agung sedang dijalanlan. Semua ahli diberi maklumat terperinci tentang perjalanan aktiviti kelab sepanjang tahun.

July 10th, 2019 by pingpong.ppc@smjk.edu.my

Date:6 July 2019

Venue: School Canteen

Thanks to our seniors for the guidance.

July 10th, 2019 by pingpong.ppc@smjk.edu.my

Tarikh: 10 July 2019

Tempat : Dewan

Pertandingan Bergu Antara Rumah Hijau dengan Rumah Biru

 

Pertandingan Bergu Antara Rumah Merah dengan Rumah Kuning

 

 

Pertandingan Perserorangan

 

Pertandingan Perseorangan

February 24th, 2019 by pingpong.ppc@smjk.edu.my

Congratulations !!! Team Event Champion are from our school team.

 

Doubles Event Champion & 1st Runner up are from our school players.

 

Wow!!! Our school get Champion, 1st Runner up & 2nd Runner up for Single Events.

 

Medals won by the school players.

 

Certificate of Winners.

November 3rd, 2018 by pingpong.ppc@smjk.edu.my

Date: 21/7/18

Time: 7.30-9.30

Venue: Mushroom Place

 

The students are wiping the mushroom place with the cloth they brought from home

The students are sweeping the floor with a broom while some other students are wiping the place with a piece of cloth.

The students are sweeping the floor

November 2nd, 2018 by pingpong.ppc@smjk.edu.my

Tarikh:2/7/2018

Tempat: Dewan

Masa: 7.30a.m-10.00a.m, 1.30p.m-4.00p.m

Pemain sedang bertanding manakala pelajar Kelab Ping pong sedang menira markah.

Pemain dari rumah merah bertanding dengan Pemain rumah hijau

November 1st, 2018 by pingpong.ppc@smjk.edu.my

Tarikh: 27/1/2018

Tempat :Dewan

Masa :7.30a.m-9. 30a.m

Pemain sedang bermain ping pong

Pelajar Tingkatan 5 sedang mengajar pelajar tingkatan 1 tentang teknik bermain ping pong

Selepas aktiviti tamat, pelajar-pelajar menyimpan meja ping pong

Sebelum latihan intensif mula, pelajar-pelajar memasang sesawang meja ping pong

June 3rd, 2018 by pingpong.ppc@smjk.edu.my

Time: 7.30-9.30

Date: 28/4/2018

Venue: Mushroom place

The students are working together to sweep the dirty floor.

The students are throwing the rubbish into the rubbish bin.

The student in wiping the board with the cloth that she had brought.

After the gotong-royong, the students were tired but also happy to see the environment is clean.