February 15th, 2020 by pingpong.ppc@smjk.edu.my

Ahli-ahli sedang menjalankan aktiviti memanaskan badan sebelum latihan dijalankan.

Ahli ahli sedang menjalankan latihan yan biasa.

Ahli-ahli berlatih dengan bersungguh-sungguh kerana MSSPP akan dijalankan tidak berapa lama.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.