February 8th, 2020 by pingpong.ppc@smjk.edu.my

Ahli-ahli sedang menjalankan perlawanan persahabatan.

Seorang ahli sedang mengira markah semasa perlawanan.

Ahli-ahli berlatih dengan bersungguh-sungguh selepas perlawanan.

Ahli-ahli saling mencabar antara satu sama lain.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.